Księga wieczysta

07. kwietnia 2016 Dokumenty 1

Co to księgi wieczyste?

Księgi wieczyste zawierają zapisy stwierdzające, kto jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości. Zawierają również informacje o tym komu i jakie prawa przysługują w kontekście wybranych nieruchomości. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece: „Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości.” Księga wieczysta jest prowadzona dla każdego rodzaju nieruchomości, czyli budynków, lokali, gruntów, a także dla spółdzielczego, własnościowego prawa nieruchomości. Aby ją założyć musi wpłynąć wniosek do centralnego rejestru ksiąg wieczystych, który jest prowadzony w Polsce. Tam dokonuje się ich wpisu na podstawie aktu notarialnego. Istnieją wydziały ksiąg wieczystych sądów rejonowych, które prowadzą księgi wieczyste właściwe miejscu zamieszkania. Informacji na temat ksiąg można szukać na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, bądź w ogólnodostępnej Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych. Możliwy jest również dostęp do księgi wieczystej w czytelni wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego, który prowadzi daną księgę. W tym przypadku należy wcześniej ją zamówić. Jeśli chcemy posiadać odpis z księgi wieczystej, to również należy go zamówić i dokonać opłaty za odpis zwykły 30 zł, a za pełny 60 zł.

Z czego składa się księga wieczysta?

Księga wieczysta zbudowana jest z czterech działów, z których każdy dostarcza odmiennych informacji. W dziale pierwszym znajdują się oznaczenia nieruchomości i dane dotyczące ich własności. Tu określona jest wysokość udziału w części wspólnej w stosunku do danego lokalu. Bardziej szczegółowe informacje związane z własnością i użytkowaniem nieruchomości przez wieczystego znajdują się w dziale drugim. Z kolei dział trzeci to kompleksowe uzupełnienie działu pierwszego i drugiego. Zawiera on wpisy, które ograniczają rozporządzanie nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, wpisy innych praw i roszczeń, a także informacje związane z ograniczonymi prawami rzeczowymi (z wyłączeniem hipoteki, np. osobiste, służebności gruntowe). W dziale czwartym zamieszczone są zapisy o hipotekach, które zostały ustanowione na danej nieruchomości. Dla własnego bezpieczeństwa przed zakupem nieruchomości lub podpisaniem umowy najmu warto sprawdzić zapisy księgi wieczystej, która nas interesuje.

Jak znaleźć księgę wieczystą, którą jesteśmy zainteresowani?

Przede wszystkim należy znać adres nieruchomości. Dobrze jest również posiadać informacje na temat tego, kto jest jej właścicielem. Podając te dane należy zadzwonić lub udać się do gminy, starostwa lub wydziału geodezji, aby uzyskać numer księgi wieczystej. Natomiast nie wszystkie urzędy robią to bezpłatnie i na odległość, są takie działy, w których należy uiścić symboliczną opłatę w wysokości 4 zł, posiadać dokument potwierdzający dokonanie przelewu i złożyć formalny wniosek. Często przesłanie wymaganych dokumentów pocztą tradycyjną lub elektroniczną jest wystarczające.


1 thought on “Księga wieczysta”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *