Zaliczka czy zadatek?

01. sierpnia 2016 Dokumenty 0

Brzmi podobnie, a to coś zupełnie innego – czyli czym się różni zaliczka od zadatku?

Na pewno nie raz zdarzyło nam się użyć zamiennie tych dwóch pojęć, a różnica pomiędzy zaliczką i zadatkiem jest dość istota. Zaliczka jest wpłatą określonej sumy środków pieniężnych na poczet przyszłej należności i w momencie rozwiązania umowy przez jedną ze stron podlega ona całkowitemu zwrotowi. Z kolei zadatek to pewna kwota pieniędzy uiszczonych na poczet przyszłego zakupu, która pełni jednocześnie funkcję odszkodowawczą i zabezpieczającą w przypadku niewywiązywania się z umowy przez którąkolwiek ze stron.

Zaliczka

Kwota zaliczki jest odliczana od pełnej kwoty, jaką musimy zapłacić Wykonawcy za zrealizowanie zamówienia. W momencie niewywiązywania się Wykonawcy z zapisów, niedotrzymywania terminów realizacji zawartych w umowie, mamy prawo żądać zwrotu zaliczki w pełnej kwocie, natomiast nie możemy liczyć na wypłacenie podwojonej kwoty zaliczki, co ma miejsce w przypadku wpłaty zadatku. Kwota zaliczki, którą wpłacamy Wykonawcy, nie jest określona żadnymi przepisami, nie warto wpłacać zbyt wysokich kwot, ponieważ ich odzyskiwanie może być czasochłonne, a nawet skończyć się na drodze sądowej.

Zadatek

W praktyce zadatkiem jest bardzo często pierwsza rata kredytu za dom lub mieszkanie. Jeśli Wykonawca nie wywiąże się z umowy, musi on wypłacić podmiotowi, który wpłacił zadatek jego podwojoną kwotę. Natomiast gdy umowa została dotrzymana i wszystkie działania przebiegają zgodnie z terminami zawartymi w umowie, zadatek w pełnej kwocie zostaje przez niego zatrzymany. Zgodnie z art. 394 Kodeksu Cywilnego, zadatek jest świadczeniem w postaci pieniężnej lub rzeczowej, wręczanym drugiej stronie przy zawarciu umowy na zakup towaru lub świadczenie usługi – zazwyczaj jest to umowa przedwstępna.

A co w momencie kiedy obie strony chcą się wycofać z umowy? Zdarzają się takie sytuacje, gdzie strony chcą zrezygnować ze zobowiązań i nie orzekają o przyczynie lub winie którejkolwiek ze stron. W takim przypadku zadatek jest wypłacany w kwocie pierwotnie wpłaconej, bez podwajania jego wartości. Najczęściej jest to 10% wartości nieruchomości.

Co jest korzystniejsze dla kupującego, a co dla sprzedającego?

Z racji tego, że zadatek spełnia funkcję zabezpieczenia umowy, jest on korzystny dla obu stron, chroni interesy zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Kupujący zapewnia sobie pierwszeństwo w zakupie danej nieruchomości, natomiast sprzedawca w przypadku wycofania się z umowy zainteresowanej osoby, posiada środki, które pokryją koszty straty potencjalnych klientów i czasu oczekiwania na realną sprzedaż.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *