Po co pobierać kaucję?

02. sierpnia 2016 Porady 0

Kupiłeś mieszkanie pod wynajem lub nosisz się z takim zamiarem? Pamiętaj, aby zabezpieczyć się przed niezapłaconym czynszem lub szkodami wyrządzonymi przez lokatora. Nie rezygnuj z kaucji. Kaucja jest najskuteczniejszą formą, która w przypadku niewywiązywania się drugiej strony z umowy najmu, będzie mogła pokryć wspomniane wyżej koszty, a także zaległe lub wyrównawcze rachunki za prąd, wodę i inne media. Istotne jest, aby oprócz zapisu w umowie, co pokrywa kaucja, umieścić również protokół zdawczo – odbiorczy, w którym będą wyszczególnione meble i sprzęty znajdujące się w mieszkaniu, mogące ulec zniszczeniu lub kradzieży. Warto dołączyć także ich zdjęcia zrobione przed wprowadzeniem się nowych lokatorów, aby uchronić się przed nadużyciami, a jednocześnie chronić interesy obu stron.

Jaki jest koszt kaucji?

Koszt kaucji ustala najemca i jest on zależny od wynajmowanej nieruchomości. Aczkolwiek zazwyczaj nie przekracza on miesięcznych opłat za czynsz. Zdarza się, że mieszkanie posiada wysoki standard, jest świeżo wyremontowane, znajdują się w nim cenne sprzęty i meble, w takim przypadku kwota ta może być wyższa, natomiast nie może przekroczyć dwunastokrotności miesięcznych opłat za dany lokal.

Czy kaucja jest zwrotna?

Tak, jeśli najemca wywiąże się ze wszystkich zobowiązań, ureguluje rachunki i odda mieszkanie w nienaruszonym stanie, to wynajmujący powinien niezwłocznie po ustaniu stosunku najmu zwrócić mu pełną kwotę kaucji. Z punktu widzenia potencjalnego lokatora bardzo istotne jest określenie terminu zwrotu kaucji, gdyż właściciele nieruchomości często zastrzegają sobie prawo do zatrzymania kaucji po zakończeniu okresu obowiązywania umowy najmu do momentu sprawdzeniu przez nich stanu lokalu i ostatecznym rozliczeniu wyrównawczych rachunków za media.


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *